Mity

Fakty

Najedź naMIT
i sprawdź jakie są FAKTY

NIEPRAWDA
FAKT: Dobry wygląd niekoniecznie świadczy o posiadaniu zdrowego serca. Nawet najszczuplejsi, najzdrowiej wyglądający ludzie mogą posiadać "niezauważalne" czynniki ryzyka występowania choroby serca łącznie z wysokim poziomem cholesterolu, wysokim ciśnieniem krwi oraz obecnością chorób serca w rodzinie. Im więcej czynników ryzyka rozwoju choroby serca, tym szansa na wystąpienie zawału serca jest wyższa. Niektórych czynników ryzyka nie można zmienić np. wieku, płci - mężczyźni posiadają wyższe ryzyko w młodszym wieku, podczas gdy u kobiet wspomniane ryzyko zwiększa się wraz z wiekiem1 - oraz dodatnim wywiadem rodzinnym (dziedziczenie). Jeśli Twoi rodzice lub bracia i siostry chorują na serce, masz większą szansę na wystąpienie tego problemu u siebie. Jeśli posiadasz czynniki ryzyka rozwoju choroby serca, skonsultuj się z lekarzem i omów z nim stan własnego zdrowia oraz sposoby leczenia.

Istnieje wiele czynników ryzyka rozwoju choroby serca, które możesz kontrolować:

 • Palenie tytoniu. Zawały serca częściej występują u palaczy niż u osób niepalących.
 • Podwyższone ciśnienie krwi.
 • Wysoki poziom cholestereolu.
 • Cukrzyca.
 • Niski poziom aktywności fizycznej.
 • Niezdrowa diety.
 • Nadmierne spożycie alkoholu.
 • Nadwaga lub otyłość.
 • Stres.
NIEPRAWDA
FAKT: Każdy przyjmowany przez pacjenta lek działa tak długo, jak długo jest stosowany. Dlatego przerwanie terapii oznacza brak działania leku. Wszelkie zmiany leczenia lub dawkowania leków powinny odbywać się pod kontrolą lekarza. W badanich wykazano, że nagłe odstawienie aspiryny u pacjentów po incydencie sercowo-naczyniowym (zawał, udar) wiązało się ze wzrostem ryzyka nawrotu choroby. 2,3,4
NIE
FAKT: Prawdą jest, że u osób po zawale serca lub udarze mózgu podawanie niskodawkowej aspiryny pomaga zapobiec wystąpieniu kolejnego zdarzenia.
Kluczowe badania kliniczne pokazały, że stosowanie aspiryny przyczyniło się do około 18% zmniejszenia liczby zdarzeń wieńcowych jak zawał serca, zgon wieńcowy lub nagły zgon u pacjentów z chorobą naczyniową. Niemniej jednak należy podkreślić, że aspiryna pomaga obniżyć ryzyko wystąpienia pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego jak zawał serca i niedokrwienny udar mózgu u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka. 5 Podobnie jak w przypadku innych leków aspiryna nie jest wskazana do podawania wszystkim pacjentom. Określenie potencjalnej kwalifikacji do leczenia niskodawkową aspiryną stanowi decyzję podejmowaną w czasie konsultacji lekarza z pacjentem.
NIE
FAKT: Nie ma leczenia w 100% skutecznego, ani w 100% bezpiecznego. W przypadku wszystkich leków mówi się o bilansie korzyści i ryzyka. Jeśli w czasie leczenia aspiryną podejrzewasz u siebie zawał, zadzwoń niezwłocznie na numer ratunkowy i skontaktuj się z lekarzem.

Przyjmowanie aspiryny w trakcie domniemanego zawału serca oraz przez 30 dni po zdarzeniu może obniżać ryzyko zgonu o 23%. 6

 

 

 

NIEPRAWDA
FAKT: Udowodniono, że leczenie aspiryną zapewnia szereg istotnych korzyści w prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. W badaniach dotyczących mężczyzn i kobiet leczenie niskodawkową aspiryną okazało się istotnie zmniejszać ryzyko wystąpienia pierwszego zawału serca o 23%, a ponownego zawału serca o 30%. 5 W kluczowym badaniu dotyczącym wyłącznie 40000 kobiet stwierdzono, że leczenie niskodawkową aspiryną zmniejsza liczbę wszystkich poważnych zdarzeń CV łącznie z zawałem serca i niedokrwiennym udarem mózgu u kobiet w wieku 65 lat lub starszych. 7 Jest to ważne odkrycie, ponieważ 42% kobiet umiera w ciągu jednego roku po wystąpieniu zawału serca. 8 W tym samym badaniu przeprowadzonym u pozornie zdrowych kobiet w wieku 45 lat i starszych leczenie niskodawkową aspiryną zmniejszyło ryzyko wystąpienia pierwszego udaru mózgu o 17%, co wynikało pierwotnie z obniżenia odsetka występowania niedokrwiennego udaru mózgu o 24%. 7 Bez względu na to, czy jesteś mężczyzną czy kobietą, ważne jest, żebyś porozmawiał/porozmawiała z lekarzem, co pozwoli Ci zrozumieć własne ryzyko rozwoju choroby serca i określić, czy leczenie niskodawkową aspiryną jest dla Ciebie właściwe.
NIE
FAKT: Jedynie lekarz prowadzący może określić właściwe dla Ciebie leczenie. Aspiryna i statyny mają różne mechanizmy działania w organizmie pozwalające na zmniejszenie ryzyka występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych. Badania naukowe pokazały, że stosowanie aspiryny jednocześnie ze statyną we właściwych grupach pacjentów może w większym stopniu zapobiec nawrotowi epizodów zawału serca i niedokrwiennego udaru mózgu w porównaniu z osobami przyjmującymi jeden z tych leków oddzielnie. 9

 

 

 

 

 

NIE
FAKT: Podobnie jak w przypadku innych leków aspiryna nie jest wskazana do stosowania u wszystkich osób. Zdrowe osoby posiadające niskie ryzyko rozwoju chorób serca nie powinny przyjmować aspiryny. Podobnie jak w przypadku każdego leku lekarz prowadzący może określić, czy korzyści terapii przewyższają jakiekolwiek potencjalne ryzyko. W przypadku wysokiego poziomu cholesterolu, dodatniego wywiadu rodzinnego dotyczącego chorób serca lub obecności innych poważnych czynników ryzyka występowania zawału serca porozmawiaj z lekarzem o możliwościach obniżenia tego ryzyka.

 

 

 

 

 

 

 

* aspiryna - zwyczajowo stosowana nazwa kwasu acetylosalicylowego

Piśmiennictwo

 1. National Heart, Lung and Blood Institute; Coronary Heart Disease Risk Factors; “Gender;” http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/hd/hd_risk.html
 2. Ferrari E, Benhamou M, Cerboni P, Marcel B. Coronary Syndromes Following aspirin withdrawal; a special risk for late stent thrombosis. J Am Coll Cardiol 2005;45 (3) :456 -459.
 3. Maulaz AB, Bezerra DC, Michel P, Bogousslavsky J.; Effect of discontinuing Aspirin therapy on the risk of brain ischemic stroke.; Arch Neurol. 2005 Aug; 62(8):1217-20.
 4. Garcia Rodriguez LA, et al. Increased risk of stroke after discontinuation of acetylsalicylic acid: A UK primary care study. Neurology 2011;76:740–74613. Antithrombotic Trialists' (ATT) Collaboration. Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease: collaborative metaanalysis of individual participant data from randomised clinical trials. The Lancet 2009; 373:1849-1860.
 5. Antithrombotic Trialists' (ATT) Collaboration. Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease: collaborative metaanalysis of individual participant data from randomised clinical trials. The Lancet 2009; 373:1849-1860.
 6. ISIS-2 Collaborative Group, Randomised trial of intravenous streptokinase, oral aspirin, both, or neither among 17,187 cases of suspected acute myocardial infarction: ISIS-2 The Lancet, 1988; 332: 8607; 349-360.
 7. Ridker PM, Cook NR, Lee IM, et al. A randomized trial of low-dose acetylsalicylic acid in the primary prevention of cardiovascular disease in women. N Engl J Med. 2005:352:1293-1304.
 8. Women's Heart Foundation; Women and heart disease facts; http://www.womensheart.org/content/HeartDisease/heart_disease_facts.asp
 9. Hennekens, et al. Additive Benefits of Pravastatin and Aspirin to Decrease Risks of Cardiovascular Disease. Arch Intern Med. 2004;164:40.


Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Aspirin Cardio (Acidum acetylsalicylicum), 100 mg, tabletki powlekane. Skład: 1 tabletka zawiera 100 mg kwasu acetylosalicylowego oraz substancje pomocnicze. Wskazania: w niestabilnej chorobie wieńcowej, w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca, w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca, w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach (np. przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa (PTCA), pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG), endarterektomia tętnicy szyjnej, zespolenie („shunt”) tętniczo-żylne), w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, w zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka, w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych metod profilaktyki. Dawkowanie i sposób stosowania: przyjmować po posiłku, z dużą ilością płynu. W niestabilnej chorobie wieńcowej, w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca, powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, w zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka: 1 tabletka na dobę; w świeżym zawale serca lub u pacjentów z podejrzeniem świeżego zawału serca: początkowa dawka nasycająca 2 do 3 tabletek raz na dobę w celu uzyskania szybkiego zahamowania agregacji płytek. W zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych – 1 lub 2 tabletki na dobę. Przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku do 12 lat. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; skaza krwotoczna; ostra choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy; ciężka niewydolność nerek, wątroby, serca; napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych; jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; ostatni trymestr ciąży; u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a. Środki ostrożności: Zachować ostrożność w pierwszym i drugim trymestrze ciąży; w okresie karmienia piersią; w przypadku nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące; podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych; u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub z zaburzeniami układu krążenia (np. choroba naczyniowa nerek, zastoinowa niewydolność serca, zmniejszenie objętości, duże zabiegi chirurgiczne, sepsa lub duże zdarzenia krwotoczne), gdyż kwas acetylosalicylowy może zwiększyć ryzyko uszkodzenia nerek i ostrej niewydolności nerek, podczas jednoczesnego stosowania ibuprofenu, który może wpływać na działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego; u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby; u pacjentów z chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie; u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości. Czynniki ryzyka obejmują: astmę oskrzelową, przewlekłe choroby układu oddechowego, katar sienny, polipy błony śluzowej nosa. Ostrzeżenie to odnosi się także do pacjentów wykazujących reakcje alergiczne (np. odczyny skórne, świąd, pokrzywka) na inne substancje. Kwas acetylosalicylowy może prowadzić do wydłużenia czasu krwawienia w czasie lub po zabiegach chirurgicznych (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcją zęba). Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego. U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego produkt może wywołać napad dny moczanowej. Dzieci i młodzież z objawami infekcji wirusowej, występującej z gorączką lub bez nie powinni przyjmować kwasu acetylosalicylowego bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. W przypadku infekcji wirusowych, szczególnie takich jak: grypa typu A i B oraz ospa wietrzna, istnieje ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a – rzadkiej, ale zagrażającej życiu choroby wymagającej natychmiastowej interwencji lekarskiej. Ryzyko może zwiększyć się, jeżeli w trakcie tych chorób, zostanie podany kwas acetylosalicylowy. Uporczywe wymioty występujące w czasie trwania chorób wirusowych mogą być objawem zespołu Reye’a. Działania niepożądane: Objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty), bóle brzucha, rzadko stany zapalne w obrębie żołądka i jelit; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy bardzo rzadko prowadzące do krwotoków i perforacji z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi. Rzadko opisano przejściowe zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności aminotransferaz. Zawroty głowy i szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania. Zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia. Obserwowano krwawienia takie jak: krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwawienia dziąseł. Rzadko lub bardzo rzadko odnotowano poważne krwawienia takie jak: krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) w przypadku równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie), które w pojedynczych przypadkach mogą potencjalnie zagrażać życiu. Krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości i (lub) niedokrwistości z niedoboru żelaza (na przykład w wyniku utajonych mikrokrwawień) z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, takimi jak: astenia, bladość, hipoperfuzja. Zgłaszano ciężkie zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek. Martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek. Reakcje nadwrażliwości z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi w tym: astma, odczyny skórne, wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia sercowo-oddechowe, zapalenie błony śluzowej nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa. Bardzo rzadko ciężkie reakcje włączając wstrząs anafilaktyczny. Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek. U pacjentów z ciężkim niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD) zgłaszano hemolizę lub niedokrwistości hemolityczną. Pozwolenie MZ nr: R/6841. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. V6/062014/MT Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel./ fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl
L.PL.12.2013.1476